PMAPS 2016
2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems
Oct. 16-20, 2016    Beijing, China
Organizers

Conference Co-Chairs

Wenyuan Li, Chongqing University, China

Lin Cheng, Tsinghua University, China

 

Program Chair

Kaigui Xie, Chongqing University, China

 

Publication Chair

Juan Yu, Chongqing University, China

 

Organizing Committee

Tsinghua University, China

Lin Cheng

Chongqing Kang

Zongxiang Lu

Chen Shen

Qixin Chen

Ning Zhang

Haiwang Zhong

Chongqing University, China

Wenyuan Li

Kaigui Xie

Jiping Lu

Juan Yu

Bo Hu

Zhouyang Ren

Junjie Tang

 

 


© Copyright PMAPS 2016 - All Rights Reserved. Page views:178272